Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar

İşbu DEMTAŞ Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.demtaskapinda.com internet sitesinin sahibi, Altıntepe Mah. Hüsniye Cad. Özgenç Apt. No:13/A Maltepe/İstanbul adresinde mukim  Demtaş Gıda Mad. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  (Bundan böyle "DEMTAŞ” olarak anılacaktır) ile www.demtaskapinda.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında www.demtaskapinda.com internet sitesinde üyelik işlemi tamamlandığı an itibariyle kabul edilerek akdedilmiştir. Siteye herhangi bir şekilde üye olarak kullanmanız, şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız siteyi herhangi bir amaçla üye olmayıp ve kullanmamalısınız.

2.Sözleşmeni Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu, DEMTAŞ’ın sahip olduğu www.demtaskapinda.com  internet sitesine üyelik ilişkisine dair ÜYE ve DEMTAŞ’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. ÜYE, www.demtaskapinda.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.

3.2. ÜYE, www.demtaskapinda.com internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.3. ÜYE, www.demtaskapinda.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.4. www.demtaskapinda.com internet sitesinde ÜYE'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE'lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin DEMTAŞ'la hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. DEMTAŞ'ın ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. ÜYE, www.demtaskapinda.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve  DEMTAŞ’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde ÜYE yeni ve güncel bilgileri DEMTAŞ’a bildirmekle yükümlüdür.

3.6. ÜYE'nin  DEMTAŞ  internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir. ÜYE’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat ÜYE tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin ÜYE dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle ÜYE ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.

3.7. DEMTAŞ, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.demtaskapinda.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden  DEMTAŞ 'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8.ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye aittir.

3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve DEMTAŞ'ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.10. DEMTAŞ'ın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE'nin ÜYE'liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE'ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

3.11. www.demtaskapinda.com internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları  DEMTAŞ'ın mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından  DEMTAŞ'ın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

3.12. DEMTAŞ tarafından www.demtaskapinda.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak, ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13.DEMTAŞ'ın, ÜYE tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe DEMTAŞ 'IN kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

3.14. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında  DEMTAŞ ve markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, DEMTAŞ'a ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DEMTAŞ tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE'liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, DEMTAŞ tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve  DEMTAŞ 'ı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini  DEMTAŞ 'ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.15. DEMTAŞ, ÜYE'nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda ve (b) 3.13. maddede belirtilen durumlarda ve (c) ÜYE'nin rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.

3.16.DEMTAŞ, web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, DEMTAŞ web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


3.17. DEMTAŞ, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.


3.18. DEMTAŞ, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYEler için hüküm ifade edecektir.

3.19. DEMTAŞ, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE'lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda DEMTAŞ Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 3.13. madde hükümleri saklıdır.

3.20. DEMTAŞ site üzerinde sunulan ürün veya hizmetlerde veya söz konusu ürün ya da hizmetlerin geçerli fiyatlarında dilediği zaman haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlere ve hizmetlere ilişkin site üzerindeki malzemeler güncelliğini yitirebilir ve DEMTAŞ site üzerindeki söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin malzemeleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

3.21. www.demtaskapinda.com sitesi diğer bağımsız üçüncü şahıs sitelerine bağlantı içerebilir. Üçüncü şahıs bağlantı siteler DEMTAŞ kontrol altında değildir ve tüm içerikleriyle alakalı sorumlu değildir. ÜYE’nin üçüncü şahıs siteleriyle etkileşimine ilişkin kendi bağımsız değerlendirme yapması gerekmektedir.

3.22. ÜYE www.demtaskapinda.com sitesini kullanmasından kaynaklı doğan dolandırıcılık durumlarında, DEMTAŞ aleyhine herhangi bir üçüncü şahıs tarafından önce sürülebilecek her türlü talep, zarar, sorumluluk, iddia veya gidere karşı (vekalet ücretleri dâhil olmak üzere) DEMTAŞ’ın şirket sahiplerini, çalışanlarını ve bağlı kuruluşlarını muaf tutmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektedir.

3.23. www.demtaskapinda.com sitesi ile yapılan her türlü geri bildirimler gizli olmayan bilgi sayılacaktır. DEMTAŞ söz konusu bilgileri kısıtlamasız bir şekilde kullanmakta serbesttir.

4. Mücbir Sebep

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

  • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
  • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması
  • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar
  • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler
  • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler

5.Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme ÜYEnin, ÜYE’liğini iptal etmesi veya  DEMTAŞ tarafından ÜYE’liğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Taraflardan her biri işbu sözleşmeyi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

DEMTAŞ, ÜYE’nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, ÜYE hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun DEMTAŞ tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek ÜYE statüsüne son verebilir.

6. İhtilafların Hali

Türk Hukuku’na tabi olan işbu Sözleşme den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

ÜYE'nİn ÜYE'lik kaydı ÜYE'nin işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuyup kabulü ve ÜYE OL seçeneğine basması ile gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE'nin ÜYE’lik kaydı anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

*Bu web sitesinde yer alan bilgiler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.