Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Demtaş olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.


Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kanun mevzuatları uyarınca, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, açıklamamız, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak ifade edilmektedir.
 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenme Amacı

Demtaş olarak faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi;

 • Kurumsal internet sitemizden
 • Online alışveriş sitemizden
 • Müşteri temsilcilerimizle yapmış olduğunuz görüşmelerde
 • E- posta veya SMS yoluyla
 • Mağazalarımızdan temin ettiğiniz Demtaş İndirim Kartı alımlarınızda doldurulan yazılı formlarla
 • Doldurmuş olduğunuz öneri ve şikayet formlarla
 • Whatsapp üzerinden verdiğiniz siparişlerde paylaştığınız verilerle
 • İnternet sitemizi ziyaretiniz esnasında sistemlerimizin sizi otomatik tanıması için “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyalarıyla

KVKK ‘nın 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak, kişisel verilerinizi sözleşme kapsamında veya fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda verileriniz şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve politikalarımızın yürütülmesi temini amaçlarıyla iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan faydalanabilmeniz için genel bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi ve Demtaş Gıda Mad. Paz. San. ve Tic. LTD. ŞTİ. tarafından, doğrudan kısa mesaj SMS, multimedya mesajları MMS, telefon, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün kanal bazında ses, veri, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

Demtaş Gıda Mad. Paz San. ve Tic. LTD. ŞTİ olarak tarafımızca yürütülen faaliyetler çerçevesinde ve yukarda bahsi geçen amaçla elde edilen, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz;
 

 • Adınız, Soyadınız
 • TC Kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız
 • Doğum yeri ve doğum tarihiniz
 • Medeni haliniz ve cinsiyet bilginiz
 • TC kimlik kartı ya da ehliyet fotokopiniz
 • Adresiniz, telefon numaranız ve elektronik posta adresiniz
 • Banka hesap numaranız ve iban numaranız
 • Site üzerinden paylaştığınız yorumlarınız
 • Kapalı devre kamera sistemi görüntüleri
 • Araç plaka bilgileri
 • Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz konum verileriniz

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir;

 • İlgili mevzuat uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi
 • Satış ve destek birimlerimiz tarafından kimliğinizin teyit edilmesi
 • Satış politikalarımızın belirlenmesinde çalışanlarımıza eğitim verilmesi
 • Denetim ve bilgi sistemleri tarafından suistimal veya yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi
 • Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi
 • Mali işler bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması
 • Mali işler bölümleri tarafından firmamız ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi
 • Firma yönetimi, destek ve satış bölümleri tarafından hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi
 • Firma yönetimi ve bilgi sistemleri bölümleri tarafından firmamız sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve Mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi
 • Firmamızın ilgili bölümleri tarafından müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi


Yukarıda belirtilen "Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz" DEMTAŞ ve Dış Hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sosyal paylaşım sitelerine (Google, Yandex, Youtube, Instagram, Whatsapp, Twitter, Linkedin), şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile aşağıda belirtilen;

 • Sağlık bakanlığı ve bakanlığa bağlı alt birimler ile aile hekimliği merkezleri
 • Özel sigorta şirketleri (Sağlık, Emeklilik, Hayat Sigortası vb.)
 • Sosyal güvenlik kurumu
 • Emniyet genel müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetler
 • Nüfus müdürlüğü
 • Adli makamlar
 • Yetki vermiş olduğumuz kanuni temsilcileriniz
 • Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler
 • İşvereniniz ile
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçi, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile

KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazlı, görsel ya da elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar ve Demtaş’ın faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Demtaş’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İş bu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere sair mevzuat hükümleridir.


Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz talebinde bulunma
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı            : Demtaş Gıda Mad. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Telefonu          : 0216 441 01 41

Mersis No       : 0928003015900018

Vergi Dairesi   : Anadolu Kurumlar

Vergi No         : 9280030159

Adresi            : Altıntepe Mah. Hüsniye Cad. Özgenç Apt. No:13/A

Mail                : [email protected]

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan  kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren kanun kapsamında ki taleplerinizi www.demtaskapinda.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Konunu” uyarınca Başvuru Formunu doldurarak;

 • Altıntepe Mah. Hüsniye Cad. Özgenç Apt. No:13/A Maltepe/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir
 • Noter kanalıyla gönderebilir
 • [email protected] adresine elektronik posta adresiniz aracılığı ile iletebilirsiniz

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK Rıza Beyanı metnini okudum kabul ediyorum.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.